Δρ Οβρένοβιτς Μαρία MD

Δρ Οβρένοβιτς Μαρία MD
Βιοπαθολόγος, Επιστημονική Διευθύντρια Cenegenics.


Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από το 1999 Eιδικότητα Βιοπαθολογίας-Μικροβιολογίας, στο Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων Ηonorary Clinical Οbservership in the Department of Medical Microbiology, Royal Free NHS Trust, Hampstead, Λονδίνο, Μεγάλη Βρετανία.

Από το 2007 άσκησε την ειδικότητα της Βιοπαθολογίας σε ιδιωτικό επίπεδο ως επιστημονικά υπεύθυνη των εργαστηρίων «ΕΞΕΤΑΣΙΣ» ενώ αποτελεί μόνιμη επιστημονική συνεργάτης της Μονάδας Μοριακής Βιολογίας του Αιματολογικού Εργαστηρίου του ΠΠΝΙ και πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια του ΕΦΕΤ.

Επιστημονική Διευθύντρια Cenegenics Ελλάδος 2018: Πιστοποιημένη ιατρός κλινικής πρόληψης & Aντιγήρανσης Cenegenics

Scroll to Top